Metode til FACTBOOK 2012/13

Herunder kan du læse om metode og databearbejdning til FACTBOOK 2012/13.

Metodeafsnit fra Networked Business FACTBOOK 2012/13

Data

Den samlede undersøgelse til Networked Business FACTBOOK 2012/13 havde deltagelse af 2742 respondenter, fordelt på 2 overordnede spor – et offentligt spor (kommuner, ministerier og styrelser) med 297 respondenter og et erhvervsspor (kommercielle virksomheder og alle andre organisationer end dem i det offentlige spor) med 2433 respondenter.

Fokus i undersøgelsen har været tre overordnede områder, og respondenterne er blevet forelagt disse i sektioner i nævnte rækkefølge: 1. Sociale medier (intern/ekstern), 2. Mobile/Apps-baserede løsninger (intern/ekstern), og 3. Cloud-baserede løsninger. Ved indgang til hver sektion har det været muligt for respondenten at springe sektionen over, hvis respondenten ikke fandt sig kompetent til at svare på spørgsmål i den pågældende sektion. I hovedparten af undersøgelsen har rækkefølgen af svarmulighederne været randomiceret, for at sikre validitet.

Denne rapport har udgangspunkt i de respondenter, der har svaret på Erhvervssporet. Denne del af undersøgelsen beror på 1.921 respondenter. Indledningsvis til hver af undersøgelsens 3 sektioner, spørges respondenterne om, hvorvidt de har anvendt sociale medier, mobile/apps- baserede løsninger, og cloud-baserede løsninger. For hver af sektionerne har følgende antal anvendt:

Sociale medier: 1.491

Mobile/apps-baserede løsninger: 469

Cloud-baserede løsninger: 363

Disse udsnit af respondenterne danner grundlaget for størstedelen af undersøgelsens resultater vedrørende brugen af de tre fokusområder.

Undersøgelsen har løbet fra primo september 2011 til primo februar 2012. Undersøgelsens demografiske parametre er gjort sammenlignelige med den generelle erhvervsstatistik udgivet af Danmarks Statistik ved en klassificering efter DB07 branchekoden.

Demografi & Repræsentativitet

Invitation til at deltage i undersøgelsen er sendt til flere end 100.000 personer i Danske virksomheder og organisationer. Det er i sagens natur klart, at hovedparten af respondenterne vil være aktører med en vis interesse for området.

Af de knap 1.921 respondenter er der en stor geografisk koncentration i Region Hovedstaden, hvor ca. 51 % af de adspurgte er fra. Region Midtjylland og Region Syddanmark er repræsenteret med henholdsvis 22- og 15 %.

Betragtes fordelingen af respondenter på årlig omsætning på det danske marked, er det bemærkelsesværdigt, at 13 % af respondenterne kommer fra virksomheder med en årlig omsætning på mere end 500 mio. DKK. De forholdsvis små virksomheder med en årlig omsætning på under 10 mio. DKK er godt repræsenteret med ca. 30 %. Af de adspurgte kommer 92 % fra selskaber, der ikke er børsnoterede, og godt 41 % er fra aktieselskab.

Knap 30 % af respondenterne kommer fra organisationer med mere end 250 medarbejdere. Det bemærkes, at godt 14 % er fra virksomheder med mere end 1.000 medarbejdere. Dette er i tråd med de omsætningsmæssige observationer, der er gjort tidligere. De små og mellemstore virksomheder er også godt repræsenteret. Generelt må det siges, at der er en forholdsvis jævn fordeling af respondenter, når der ses på virksomhedens størrelse baseret på antallet af medarbejdere.

Ses der på respondenter fra aktieselskaber er undersøgelsens stikprøve repræsentativ, da godt 41 % af undersøgelsens respondenter er fra aktieselskaber sammenlignet med 43 % på landsplan. Andelen af respondenter fra anpartsselskaber i undersøgelsen er på knap 14 %, hvor det på landsplan er ca. 11 %.

Samlet set er udsnittet af respondenter forholdsvis repræsentativt, når der ses på selskabsformer.

Der er i rapporten foretaget en klassifikation af respondenterne efter brancher. Brancheklassifikationen fra spørgeskemaundersøgelsen er lavet ud fra Dk’s statistik db07 Standard kategorisering 19-gruppering. DSTs gruppering binder virksomheders CVR nummer til det ErhvervsStatistiske Register (ESR) efter den seks cifrede Dansk Branchekode 2007 (DB07). Betragtes fordelingen af respondenterne på brancher er stikprøven ikke fuldt repræsentativ. Det har imidlertid heller ikke været formålet med undersøgelsen at få en fuldstændig repræsentativ stikprøve på tværs af alle brancher. Erfaringer og forventninger til værdiskabelse og vækst vil komme fra brancher og virksomheder, hvor værdiskabelse og risiko i stigende grad er knyttet til brugen af sociale medier, mobile/apps- og cloud-baserede løsninger. Da områderne stadig er forholdsvis nye, er erfaringen per definition gjort blandt virksomheder, der har haft fokus på og interesse i området.

Dog skal det bemærkes, at undersøgelsens respondenter i overvejende grad ikke vurderer, at de er længere fremme end deres konkurrenter. Det betyder med andre ord, at vores respondentgruppe, ifølge deres egen opfattelse, er repræsentativ for deres respektive brancher.

Anonymitet

En essentiel forudsætning for at sikre et tilstrækkeligt antal respondenter, har været et løfte om anonymitet. Derfor er der bl.a. ikke blevet spurgt ind til respondentens navn og virksomhedens CVR nr.. CVR nr. ville gøre det muligt at krydstabulere de adspurgte respondenters CVR nummer med ESR registret, og ville derfor have kunnet give den præcise brancheklassifikation på 127-grp niveau, antal fuldtidsansatte, omsætning, selskabsform, kommunekode og funktionskode. Men med en antagelse om, at ikke alle respondenter var deres virksomheds CVR nummer bekendt, samt anonymitets problematikken, er det valgt i stedet at søge disse parametre gennem direkte spørgsmål.

 

En kommentar til Metode til FACTBOOK 2012/13

  1. Rasmus Houlind skriver:

    For mig, er det umiddelbart ret relevant at få titel på afsenderen. Det bryder jo lidt med anonymiteten – men kunne sikre, at det ikke var f.eks. studenterhjælpen med ansvar for Facebook, der udtalte sig om vurderingen af potentialet for den samlede virksomhed. Blot en tanke.

Skriv et svar til Rasmus Houlind Annuller svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *


4 − en =

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>